Home

 EMAIL LOGIN 

  
 
 
 
 

 SIJIL UTAMA

 
 
 
  CARTA
 
 
  SIJIL PKK (2019)
 
  SIJIL CIDB (2019)

  SIJIL KK (2019)
 
  LO KERJA (1)
 
  LO KERJA (2)
 
  LO KERJA (3)
 
  SIJIL TNB
 
  PEN UPEN (Sel)
 
   (Sample) 
 
 
 
terasreka.com:208
LAMAN UTAMA
 
Terima Kasih kerana mengunjungi  laman web TERAS REKA. Kami menyediakan perkhidmatan Pembekalan Barangan Am, Penyenggaraan Kawasan dan Bangunan, Menaiktaraf dan Mengubahsuai Bangunan dan lain lain Kerja kerja Sivil
 
 
 
SKOP KERJA
 
PEMBEKALAN AM
Membekal Barangan Import
Membekal Cenderamata, Hadiah, Peralatan Makmal, Perabut, Perkakas Elektrik, Alat Pejabat, Peralatan Bengkel dan Automotive dan lain lain
 
 
KERJA KERJA PAKAR
Produk Kesenian Khat - (Lihat)
Membekal dan Mereka Bentuk Papan Tanda - (Lihat)
Menjahit dan Membekal Uniform - (Lihat)
Mereka Bentuk Membekal Bahan.Bahan Bercetak
Kerja Kerja Hiasan Dalaman : (Plaster Ceiling, Carpet, Renovation, Vertical Blink, Buil-in Carbinet, ect.)
 
 
KONTRAKTOR CIDB G2
Kerja Kerja Pembinaan dan Penyenggaraan Bangunan
Kerja Kerja Pengubahsuaian Kediaman dan Pejabat
Kerja Kerja Pengstabilan Cerun
Kerja Kerja Perabut dan Besi
Kerja Kerja Lanskap dan pemulihan Tanah
 
 
PENYENGGARAAN & PEMBERSIHAN KAWASAN
Kerja Kerja Memotong Rumput
Kerja Kerja Penanaman Rumput
Mengangkat Sampah
Penyenggaraan dan Kerja Kerja Lanskap
Penyenggaraan Padang, Taman, Jalan dan Ladang
 
 
PENYELENGGARAAN BANGUNAN SECARA
KOMPREHENSIF
Pembersihan dan Pencucian Bangunan
Pencucian Luar Bangunan (High-rise external cleaning)
Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik
Penyenggaraan Lift dan Escalator
Kerja Kerja Paip & Water Proofing
Penyenggaraan Alat Pencegah Kebakaran
Perkhidmatan Pest Control
''Grease Trap Maintenance''
 
 

LINKS 

 
 
 
 
 
 

E-TENDER

 
 
 
 
 
  DBKL
 
  KKLBDW
 
  LGM
 
 
  
 
 

RAKAN NIAGA

 Hartawaja
:2082 
TERAS REKA   001203823-A